KEHITYS.jpeg

KEHITYS

Soveltamisvaiheeseen edennyt digitalisaatio tarjoaa jatkuvasti uusia keinoja, joilla arkkitehtitoimisto voi parantaa keskittymistään ydinosaamiseen. AAMAR kehittää näistä keinoista yksinkertaisia ja ammattimaisia järjestelmiä, joita on helppo omaksua ja kouluttaa toimiston henkilökunnalle. Kehitystyön keskiössä on Archicad-pohjainen työskentely, jota täydennetään Solibri Model Checker, Rhinoceros3d, Grasshopper ja Adobe CC-ohjelmistoilla.

Lue tästä, kuinka digitalisaation soveltamisvaiheesta saadaan paras hyöty irti.

Archicad-pohjaista tietomallintamista varten suunniteltua AAMAR-laatujärjestelmää on kehitetty ja ylläpidetty vuodesta 2006. Tämä tehokas ja käyttäjäystävällinen järjestelmä on käytössä mm. Collaboratorio Arkkitehdeilla. Vuosina 2010-2017 AAMAR oli vetovastuussa JKMM Arkkitehtien laatujärjestelmän kehityksestä ja vuodesta 2017 eteenpäin se on kehittänyt asiakaslähtöisesti AOA-laatujärjestelmää Anttinen Oiva Arkkitehdeille.

Relevantin kehitystyön kannalta oleellista on myös toimialarajat ylittävä yhteistyö, joka mahdollistaa digitalisaation soveltamisen koko arvoketjun tasolla. Tästä syystä haastattelen jatkuvasti tietomallintamisen huippuosaajia esim. seuraavissa yrityksissä: Tietoa Finland, Skanska, SRV ja YIT.